Polish English German Russian

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH

 

Termin szkolenia: 06.09.2018; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-9 godzin

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego

Termin szkolenia: 22.08.2018; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 5-8 godzin

Miejsce szkolenia:Ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Termin szkolenia: 23.08.2018 r.

Czas trwania szkolenia: 5-8 godzin, godzina 9.00

Miejsce szkolenia:

ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie w zakresie ochrony ppoż. drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych

Termin szkolenia: 19.09.2018; godz. 8.30

Czas trwania szkolenia: 6-9 godzin

Szkolenie konserwatorów oddymiania

Termin szkolenia: 20.09.2018 r., GODZ. 9.00
Czas trwania szkolenia: 5-8 godzin

Szkolenie w zakresie badania oraz konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Termin szkolenia: 21.09.2018 r.

Miejsce szkolenia:

ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Kurs przygotowawczy dotyczący eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym

Termin szkolenia: 22.09.2018r. godzina: 9:00

Czas trwania szkolenia: 5-8 godzin

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH

 

Termin szkolenia: 05.07.2018; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-9 godzin

Szkolenie w zakresie ochrony ppoż. drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych

Termin szkolenia: 27.07.2018; godz. 8.30

Czas trwania szkolenia: 6-9 godzin

Szkolenie konserwatorów oddymiania

Termin szkolenia: 26.07.2018 r., GODZ. 9.00
Czas trwania szkolenia: 5-8 godzin

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook