Polish English German Lithuanian Russian
 

SamSerwis Oświetlenie jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądu oświetlenia. Program umożliwia generowanie raportów,  sterowanie i kontrolę czynności związanych z pomiarem oświetlenia ogólnego, awaryjnego i stanowisk pracy wewnętrznych, zewnętrznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych w odniesieniu do obowiązujących norm.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Oświetlenie

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień;samserwis uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz wyposażenia znajdującego się w obiektach;
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń, możliwość ustalenia norm dla konkretnych pomieszczeń, daty badania oświetlenia oraz wartości pomiarów;samserwis oswietlenie - drzewo obiektow
 • planowanie, wykonywanie oraz nadzór przeglądów oświetlenia;samserwis oswietlenie - przeglad
 • automatyczna ocena wyników badań przez program oraz wyliczanie natężenia oświetlenia i średniej równomierności oświetlenia na podstawie wyników badania oraz parametrów określonych przez zastosowaną normę; 
 • automatyczne określanie liczby punktów pomiaru;
 • automatyczne wykrywanie przekroczenia terminu badania;
 • zarządzanie normami dotyczącymi oświetlenia, możliwość dodawania nowych norm, edycji oraz usuwania;
 • automatyczne określenie zgodnych z normą minimalnych wartości dla określonych lokalizacji;
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów, dowolna konfiguracja raportów przez użytkownika, archiwizacja raportów;
 • możliwość korzystania z dostępnego w programie, szablonu dokumentu przeglądu;
 • pełna kompatybilność z urządzeniami Luksomierz L50, L51, LS200.

Program zawiera bazę oceny badań zgodnie z:

 • PN-EN 12464 -1: 2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
 • PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
 • PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Podział na moduły

samserwis oswietlenie - moduly
 • Czytelny podział na moduły widoczne w formie zakładek;
 • Możliwość przypisania różnych typów serwisowanych urządzeń do jednego obiektu lub podobiektu;
 • Korzystanie z wielu modułów na jednym stanowisku;
 • Prostota rozbudowy programu SamSerwis o kolejne moduły.

Wymagania

 • Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows Vista,
 • Zainstalowany komponent Microsoft .NET Framework 4.0,
 • 500MB przestrzeni na dysku,
 • 1GB RAM (zalecane co najmniej 2GB).

Program SamSerwis korzysta z oprogramowania bazodanowego MSSQL Server 2005 lub 2012 w darmowej wersji Express.

← Wróć do Oprogramowanie

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook