Polish English German Lithuanian Russian
 

SamSerwis Systemy Sygnalizacji Pożarowej jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądu sprawności działania systemów sygnalizacji pożarowej. Program umożliwia generowanie raportów,  sterowanie i kontrolę czynności związanych z przeglądem systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obowiązujących norm oraz tworzenie książki eksploatacji systemu.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. 
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnieńsamserwis uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz wyposażenia znajdującego się w obiektach włącznie z ilością central systemu, ilością elementów detekcyjnych, wykazem urządzeń sterowanych i kontrolowanych przez SSP, wykazem odpowiedzialnych osób oraz sposobem podłączenie SSP do PSP
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń samserwis ssp - drzewo obiektow
 • planowanie , wykonywanie oraz nadzór przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z EN54
  samserwis ssp - przeglad
 • tworzenie ewidencji źródeł izotopowych zainstalowanych w systemie oraz nieprawidłowości i uszkodzeń systemu
 • automatyczne tworzenie książki eksploatacji systemu zgodnie z EN54
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów

Podział na moduły

samserwis ssp - moduly
 • Czytelny podział na moduły widoczne w formie zakładek
 • Możliwość przypisania różnych typów serwisowanych urządzeń do jednego obiektu lub podobiektu
 • Korzystanie z wielu modułów na jednym stanowisku
 • Prostota rozbudowy programu SamSerwis o kolejne moduły

Wymagania

 • Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows Vista,
 • Zainstalowany komponent Microsoft .NET Framework 4.0,
 • 500MB przestrzeni na dysku,
 • 1GB RAM (zalecane co najmniej 2GB)

Program SamSerwis korzysta z oprogramowania bazodanowego MSSQL Server 2005 lub 2012 w darmowej wersji Express.

← Wróć do Oprogramowanie

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook