Polish English German Lithuanian Russian

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) jest urządzeniem przeciwpożarowym. Jego podstawowym zadaniem jest ostrzeganie o zagrożeniu przeciwpożarowym występującym w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami DSO, należy podawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. W zależności od typu zainstalowanego systemu, należy podawać cały system czynnością konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej niż raz lub dwa razy do roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  •  Dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
  •  Polska Norma PN-EN 60849:2001P;

Wykonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożaru jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji urządzenia;

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt - wyślij zapytanie.

 

Narzędzia do serwisu: 

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook