Polish English German Lithuanian Russian

M60-Mobilne urządzenie wspomagające badanie hydrantów wewnętrznych oraz węży hydrantowych

M60 - Mobilne urządzenie wspomagające badanie hydrantów wewnętrznych
oraz węży hydrantowych

M60
  • M60

Zastosowania:
Mobilne urządzenie M60 jest przeznaczone do odbioru medium w trakcie wykonywania badań hydrantów wewnętrznych
oraz do wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji każdego rodzaju węży hydrantowych.

Parametry pracy urządzenia:
Ciśnienie kontrolne maksymalne 2,5 MPa
Ciśnienie robocze 1,6 MPa
Zakres temperatury pracy +1°C ÷ 50°C
Zakres wskazań 0 ÷ 16 bar

Wyposażenie:
Dźwigniowa pompa jednotłokowa z manometrem
Wózek jezdny
Układ zasilająco - tłoczny
Świadectwo Wzorcowania
Karta gwarancyjna
Dokumentacja techniczno - ruchowa

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook