Polish English German Lithuanian Russian

Flowboss

FLOWBOSS

Flowboss jest przenośnym urządzeniem służącym do pomiaru wydajności i ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych.
Urządzenie posiada wbudowany przepływomierz elektromagnetyczny oraz czujnik ciśnienia co rzutuje na otrzymanie precyzyjnych wyników badań.

Flowboss
  • FLOWBOSS

Parametry pracy:

Zakres pomiaru strumienia objętości 0,0 ÷ 5,0 dm3/s, błąd pomiaru wynosi ±2% zakresu pomiarowego
Zakres ciśnienia 0 ÷ 1,6 MPa, błąd pomiaru wynosi ±1% zakresu pomiarowego, jednostka wskazań – MPa / bar
Pomiar wydajności i ciśnienia w hydrantach DN19; DN25; DN33; DN52;
Określanie wartości wypływu hydrantów;
OkreślENie wartości stałej K;
Pamięć wewnętrzna umożliwia zapisanie wyników pomiarów ze 500 hydrantów;
Transmisja danych do programu komputerowego SamSerwis;
Pomiar temperatury wewnętrznej urządzenia;
Czas pracy na baterii 12 godzin
Medium Woda; roztwory wodne
Temperatura pracy W zakresie +1°C ÷ +50°C

Wyposażenie:

Flowboss – urządzenie pomiarowe;
Ładowarka;
Przewód transmisyjny.

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook