Polish English German Lithuanian Russian

Przepływomierz elektromagnetyczny - EPS65

EPS65 jest urządzeniem pomiarowym służącym do badań hydrantów zewnętrznych DN80, DN100 oraz DN150 oraz kontroli zużycia i pomiarów rozliczeniowych wody z hydrantów na cele inwestycyjne (np.: prowadzenie robót budowlanych, mycie ulic, nawadnianie, itp.). Łatwy w montażu i obsłudze.

Funkcje i właściwości urządzenia

Parametry pracy urządzenia:

 • dokładność pomiarowa 0,4 % przepływu chwilowego;
 • temperatura pracy w zakresie -20°C ÷ +50°C;
 • wykonanie PN 16.

Właściwości urządzenia:

 • czytelna tarcza przepływomierza;
 • wmontowany na stałe w wytrzymałej skrzyni;
 • łatwy w montażu i demontażu;
 • armatura pożarnicza zgodna z PN, posiada atesty CNBOP.

Wyposażenie:

 • urządzenie pomiarowe;
 • Karta gwarancyjna;
 • Deklaracja zgodności;
 • Dokumentacja techniczno – ruchowa.

Wymiary urządzenia

 • długość skrzyni:800 [mm]
 • szerokość skrzyni:581 [mm]
 • wysokość skrzyni:482 [mm]
 • waga przepływomierza 11,6[kg]

3. Użytkowanie urządzenia
Sposób podłączenia urządzenia:
Urządzenie należy ustawić stabilnie na podłożu zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Podłączyć do hydrantu zewnętrznego i dokonać pomiaru lub pozostawić do kontroli zużycia wody. Po zakończeniu prac odłączyć urządzenie.

Uwaga: urządzenie EPS65 jest dostępne wyłącznie na zamówienie.


Pobierz katalog

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook