Polish English German Lithuanian Russian

Nasza Oferta

Profesjonalny sprzęt do serwisu urządzeń ppoż.

Oświetlenia awaryjne

Wykonanie przeglądu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane:

  •   Protokołem z przeprowadzonych czynności;
  •   Wpisem do książki eksploatacji urządzenia.

Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacji jest rodzajem oświetlenia awaryjnego załączającego się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia w elektrycznej sieci zasilającej. Oświetlenie to należy stosować w budynkach, w których nagły nawet krótkotrwały zanik oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne. Czas działania oświetlenia bezpieczeństwa powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

  •  w pomieszczeniach:

- widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
- audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
- wystawowych w muzeach, - o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
- o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;

  • na drogach ewakuacyjnych:

- z pomieszczeń wymienionych powyżej,
- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
- w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
- w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

W odróżnieniu od oświetlenia bezpieczeństwa, oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Szczegółowe parametry oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji określają Normy PN-EN 1838:2013-11 pt.: „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.’’ oraz PN-EN 50172:2005 pt.: „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.’’
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) zapobiega skutkom nagłych zaników oświetlenia elektrycznego, co przekłada się również na bezpieczeństwo ludzi. W Polsce, według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych (§2 ust.1). Ma to duże znaczenie, ponieważ taka klasyfikacja nakazuje przestrzeganie szczegółowych wymagań i parametrów technicznych. Badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku.

Urządzenia do pomiarów  oświetlenia dostępne w ofercie BIATECH to rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzają się  przy każdym rodzaju przeglądu natężenia światła.

BIATECH gwarantuje profesjonalny sprzęt do przeglądów oświetlenia – w firmie stawiamy na fachowość i doświadczenie, dlatego oferujemy przemyślane rozwiązania i urządzenia pomiarowe z możliwością wzorcowania w  Urzędzie Miar.

BIATECH buduje rozpoznawalną i cieszącą zaufaniem markę – zamów urządzenie pomiarowe  i ciesz się z komfortu i kontroli stanu oświetlenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt - wyślij zapytanie.

← wróć do menu oferta

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook