Polish English German Lithuanian Russian

Nasza Oferta

Profesjonalny sprzęt do serwisu urządzeń ppoż.

Systemy oddymiania

Pożar to nieodłączny element wielu wypadków, szczególnie w obiektach zamkniętych. Okazuje się jednak, że pożar sam w sobie nie stanowi największego zagrożenia – to dym oraz toksyczne gazy uwalniane w procesie palenia są głównym powodem śmierci większości ofiar. W trakcie pożaru, do ponad 90% zgonów dochodzi w wyniku zatrucia gazami.

Pożar może spowodować nawet drobna usterka instalacji elektrycznej albo ludzka nieuwaga, zapotrzebowanie na rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo jest więc czymś naturalnym. Skuteczny system oddymiania umożliwia sprawne odprowadzanie dymu oraz gorąca nagromadzonego w pomieszczeniach. Dzięki zainstalowaniu urządzenia do oddymiania, trujące związki są wydalane na zewnątrz, a prawdopodobieństwo zatrucia zminimalizowane. Ludzie przebywający w budynku mają wówczas nieporównywalnie większe szanse na przetrwanie – zlokalizowanie ognia staje się łatwiejsze, a na ewakuację i podjęcie działań ratowniczych pozostaje znacznie więcej czasu.

Jak działa pneumatyczny system oddymiania?

Oferta BIATECH zawiera urządzenia do serwisu pneumatycznego systemu sterowania oddymianiem. Opiera się on na wykorzystaniu energii kinetycznej sprężonego CO2, która kumuluje się w specjalnym naboju, znajdującym się w tzw. termo wyzwalaczu bądź skrzynce alarmowej. Wybór umiejscowienia naboju zależy od tego czy preferujemy sterowanie automatyczne (termowyzwalacz), czy sterowanie ręczne (skrzynia alarmowa).  Mechanizm ten umożliwia w odpowiednim momencie otwarcie klap w funkcji oddymiania.

 

Przeglądy

Urządzenia oddymiające powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3 ust. 3 o brzmieniu: „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”, a także zgodnie z instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

Przegląd oraz konserwacja obejmuje w szczególności sprawdzenie wszystkich elementów systemu, pełen test działania oraz w przypadku połączenia z systemem sygnalizacji pożarowej test prawidłowości współdziałania tym z systemem. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu.

Klucz do komfortu i bezpieczeństwa

Urządzenia do serwisu pneumatycznych systemów oddymiania mają nieocenione znaczenie, gdy zależy nam na utrzymaniu optymalnego stanu technicznego ochrony przed pożarem w danym budynku. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

MER – zestaw do serwisu pneumatycznych systemów oddymiania

wróć do menu oferta

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook