Polish English German Lithuanian Russian

Nasza Oferta

Profesjonalny sprzęt do serwisu urządzeń ppoż.

Zamknięcia przeciwpożarowe

Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Drzwi i bramy przeciwpożarowe mogą spełniać funkcje:

  • zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego,
  • zamknięcia otworów w ścianach pomieszczeń wydzielonych pożarowo.

W powyższych przypadkach drzwi muszą posiadać określoną klasę odporności ogniowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zestaw do serwisu zamknięć ppoż.
DOGARD - System zamknięć drzwi ppoż.
Siłomierz z czujnikiem wewnętrznym
Siłomierz z czujnikiem zewnętrznym
Siłomierze wielozakresowe

 

Uzasadnienie prawne przeglądów zamknięć ppoż. :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690: zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook