Polish English German Lithuanian Russian

Kurs na uprawnienia elektryczne, szkolenie, egzamin SEP

Kurs przygotowawczy dotyczący eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym

Szkolenie skierowane jest do osób:

  • Zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji, jak również wykonywaniem pomiarów oraz dokonywaniem przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, sporządzających i zatwierdzających dokumentację kontrolno-pomiarową;.
  • Chcących przedłużyć (odnowić) ważność posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych

Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskania uprawnień w:

Grupie I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (G1).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu "E" na uzyskanie, bądź odnowienie ważności uprawnień na pomiary elektryczne.

Uczestnictwo w naszym szkoleniu pozwoli Państwu na zdobycie wiadomości z zakresu:

- budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
- metod i zasad badania środków ochrony przeciwporażeniowej w układach elektroenergetycznych niskiego napięcia
- urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kurs przygotowuje do egzaminu w zakresie stanowisk:

eksploatacji [E]

gdzie eksploatacja to podstawowe uprawnienie, a osoby po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu mogą wykonywać pracę w zakresie przyznanym przez komisję egzaminacyjną.

dozoru [D]

gdzie dozór dedykowany jest osobom zarządzającym pracownikami lub bezpośrednio do pracodawców, którzy nadzorują pracę innych pracowników posiadających uprawnienia eksploatacyjne, pracujących przy eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych.

Po ukończeniu kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji (bądź dozoru) określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Wydawane świadectwa kwalifikacyjne są ważne przez okres 5 lat (w przypadku osób świadczących usługi dla innych podmiotów) i należy je odnawiać. Uprawnienia jesteśmy w stanie przekazać uczestnikom już w ciągu 48 godzin od egzaminu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Kursy nasze prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę: wykładowcy z wyższych uczelni technicznych
i specjaliści z firm branży energetycznej współpracujący z Biatech Sp. z o.o. od wielu lat, co gwarantuje wysoki poziom zajęć.

Skorzystaj z naszej oferty już dziś !

Program szkolenia

Zapisz się on-line

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
centrala 500221909 wew. 3
tel. 504793107
www. wyślij wiadomość
   

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook