Polish English German Lithuanian Russian

Szkolenie konserwatorów gaśnic

Szkolenie konserwatorów gaśnic

Celem szkolenia  jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną wymagania prawne oraz wiedza techniczna w przedmiotowym zakresie, wynikająca z dokumentów normalizacyjnych, oraz z wieloletnich doświadczeń firmy BIATECH w zakresie prowadzenia konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Uczestnicy tego szkolenia otrzymają opracowane materiały szkoleniowe.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, a także zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy w tym zakresie oraz poszerzeniem zakresu własnych kwalifikacji.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie i dokonały przedpłaty.

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, które są zainteresowane nabyciem wartościowej wiedzy i umiejętności oraz osoby zajmujące się konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego, a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzenia konserwacji gaśnic urządzeniami firmy BIATECH.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Program szkolenia

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook