Polish English German Lithuanian Russian

Szkolenia konserwatorów hydrantów zewnętrznych

Celem szkolenia  jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat zasad prawidłowego prowadzenia przeglądów i konserwacji  hydrantów zewnętrznych.

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną wymagania prawne oraz wiedza techniczna w przedmiotowym zakresie, wynikająca z dokumentów normalizacyjnych, oraz z wieloletnich doświadczeń firmy BIATECH w zakresie prowadzenia konserwacji urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy tego szkolenia otrzymają opracowane materiały szkoleniowe.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji instalacji hydrantów zewnętrznych, a także osób, zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy w tym zakresie, oraz poszerzeniem zakresu własnych kwalifikacji.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie i dokonały przedpłaty.  

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, które są zainteresowane nabyciem wartościowej wiedzy i umiejętności oraz osoby zajmujące się konserwacją instalacji hydrantowych i węży, a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzenia konserwacji hydrantów urządzeniami firmy BIATECH.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

 Program szkolenia

 

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook