Polish English German Lithuanian Russian

Szkolenie w zakresie badania oraz konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

szkolenie konserwatorów oświetleń ppoż

Instalacje oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. Dlatego też ich parametry techniczne (oświetleniowe czy elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania podlega ciągłej kontroli.

Dążąc do kompleksowości oferowanych usług, firma BIATECH przy współpracy z firmą AMATECH przygotowała szkolenie dotyczące prawidłowej instalacji oraz konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

szkolenie -oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych na temat zasad prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego wraz z wymaganiami technicznymi, doborem podzespołów, opraw awaryjnych oraz przeglądami.

Podczas szkolenia omawiane są wymagania prawne oraz wiedza techniczna w przedmiotowym zakresie, wynikająca z dokumentów normalizacyjnych. Prezentowane i wyjaśniane są także możliwości rozwiązań, pojawiające się najczęściej błędy, czy problemy.

Szkolenie skierowane jest do konserwatorów odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, administratorów obiektów budowlanych, rzeczoznawców, a także osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Uczestnicy szkolenia uzyskują imienne, bezterminowe zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie konserwacji oświetlenia awaryjnego oraz otrzymują opracowane materiały szkoleniowe (w wersji papierowej i elektronicznej).

  • w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które przesłały formularz szkoleniowy dostępny na naszej stronie internetowej oraz dokonały przedpłaty;
szkolenie konserwatorów oświetleń
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń, chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Program szkolenia

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook